1. sätta

  sätt`a verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: sättande (till 1--6), sättning (till 3--5)
  Svensk ordbok
 2. tung

  tung adj. ~t, komp. tyngre [tyŋ´-], superl. tyngst ORDLED: tyng-re
  Svensk ordbok
 3. kraft

  kraft subst. ~en ~er ORDLED: kraft-en
  Svensk ordbok
 4. stark

  stark adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 6. stryka

  stry`ka verb strök strukit struken strukna, pres. stryker ORDLED: stryk-er SUBST.: strykande, strykning (till 1--5)
  Svensk ordbok
 7. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 8. spel

  spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spel-et
  Svensk ordbok
 9. sticka

  2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker ORDLED: stick-er SUBST.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
  Svensk ordbok
 10. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok