1. beskylla

  beskyll´a verb beskyllde beskyllt, pres. beskyller ORDLED: be-skyll-er SUBST.: beskyllande, beskyllning
  Svensk ordbok
 2. beskyllning

  beskyll´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-skyll-ning-en
  Svensk ordbok
 3. Potifar

  Potifar, den egyptiske hovman till vilken (enligt Första Moseboken 37:36) Josef blir såld som slav och som gör honom till herre över hovet.
 4. Felix

  Felix ( Marcus Antonius Felix), romersk prokurator och ståthållare över Judeen och Samarien 52–60 e.Kr.
 5. bilddyrkan

  bilddyrkan, idolatri, är en vanligen nedvärderande beteckning för bruket av kultiska bilder.
 6. International Council of Christian Churches

  International Council of Christian Churches, ICCC, en motrörelse till Kyrkornas Världsråd, grundad 1948.

 7. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.
 8. Werner Herzog

  Herzog (egentligen Stipetic), Werner, född 1942, tysk filmregissör.

 9. Oden

  Oden, Odin, fornisländska Oðinn, gud i fornnordisk mytologi, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.
 10. kryptologi

  kryptologi, den vetenskap som behandlar matematiska metoder för säkra kommunikationssystem.