1. svekdebatt

  sve`kdebatt subst. ~en ~er ORDLED: svek--de-batt-en
  Svensk ordbok
 2. skylla

  skyll`a verb skyllde skyllt, pres. skyller ORDLED: skyll-er SUBST.: skyllande
  Svensk ordbok
 3. belacka

  belack´a verb ~de ~t ORDLED: be-lack-ar SUBST.: belackande
  Svensk ordbok
 4. tillvita

  till`vita verb ~de ~t ORDLED: till--vit-ar SUBST.: tillvitande; tillvitelse
  Svensk ordbok
 5. anklaga

  an`klaga verb ~de ~t ORDLED: an--klag-ar SUBST.: anklagande; anklagelse
  Svensk ordbok
 6. misskund

  miss`kund subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: miss--kund
  Svensk ordbok