1. blottare

  blottare [blåt`-] subst. ~n äv. blottarn, plur. ~, best. plur. blottarna ORDLED: blott-ar-en
  Svensk ordbok
 2. blotta

  1blotta [blåt`a] verb ~de ~t ORDLED: blott-ar SUBST.: blottande
  Svensk ordbok
 3. blott

  1blott [blåt´] adv.
  Svensk ordbok
 4. blotta

  2blotta [blåt`a] subst. ~n blottor ORDLED: blott-an
  Svensk ordbok
 5. blottställa

  blottställa [blåt`-] verb blottställde blottställt, pres. blottställer ORDLED: blott--ställ-er SUBST.: blottställande, blottställning
  Svensk ordbok
 6. blottlägga

  blottlägga [blåt`-] verb blottlade blottlagt, pres. blottlägger ORDLED: blott--lägg-er SUBST.: blottläggande, blottläggning
  Svensk ordbok
 7. blott

  2blott [blåt´] konj.
  Svensk ordbok
 8. Northern blotting

  Northern blotting, vedertagen term inom gentekniken för en metod att studera RNA-molekyler.
 9. Eskil

  Eskil, anglosaxisk missionär, biskop och martyr i Södermanland på 1000-talet, helgon.
 10. Sandra Backlund

  Backlund, Sandra, född 1975, klädskapare, utbildad vid modelinjen på Beckmans designhögskola 2001–04 efter tidigare studier i bl.a. konst- och idéhistoria.