1. bogsertross

  bogsertross [bokse`r-] subst. ~en ~ar ORDLED: bogs-er--tross-en
  Svensk ordbok
 2. bogsergalge

  bogsergalge [bokse`r-] subst. ~n bogsergalgar ORDLED: bogs-er--galg-en
  Svensk ordbok
 3. bogserlina

  bogserlina [bokse`r-] subst. ~n bogserlinor ORDLED: bogs-er--lin-an
  Svensk ordbok
 4. bogserkabel

  bogserkabel [bokse`r-] subst. ~n bogserkablar ORDLED: bogs-er--kabl-ar
  Svensk ordbok
 5. bogserare

  bogserare [bokse´r- el. bokse`r-] subst. ~n äv. bogserarn, plur. ~, best. plur. bogserarna ORDLED: bogs-er-ar-en
  Svensk ordbok
 6. bogsering

  bogsering [bokse´r-] subst. ~en ~ar ORDLED: bogs-er-ing-en
  Svensk ordbok
 7. bogserbåt

  bogserbåt [bokse`r-] subst. ~en ~ar ORDLED: bogs-er--båt-en
  Svensk ordbok
 8. bogsersläp

  bogsersläp [bokse`r-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bogs-er--släp-et
  Svensk ordbok
 9. bogsera

  bogsera [bokse´-] verb ~de ~t ORDLED: bogs-er-ar SUBST.: bogserande, bogsering
  Svensk ordbok
 10. bogspröt

  bo`gspröt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bog--spröt-et
  Svensk ordbok