1. Den mänskliga komedin

  Den mänskliga komedin, La Comédie humaine, samlingsnamn på sjutton av den franske författaren Honoré de Balzacs romaner, utgivna 1842–48.

 2. Auguste Rodin

  Rodin, Auguste, född 12 november 1840, död 17 november 1917, fransk skulptör.
 3. Emanuel Swedenborg

  Swedenborg (före 1719 Swedberg), Emanuel, född 29 januari 1688 i Stockholm, död 29 mars 1772 i London, naturvetenskapsman, bibeltolkare och teosof.
 4. Hjalmar Bergman

  Bergman, Hjalmar Fredrik Elgérus, född 19 september 1883, död 1 januari 1931, författare.
 5. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.
 6. Sara Danius

  Danius, Sara, 1962–2019, litteraturforskare och litteraturkritiker, professor i estetik vid Södertörns högskola, ledamot av Svenska Akademien 2013–19, dess ständiga sekreterare 2015–19; dotter till Anna Wahlgren.

 7. Gustave Doré

  Doré, Gustave, 1832–83, fransk konstnär, en av 1800-talets stora bokillustratörer.

 8. Stefan Zweig

  Zweig, Stefan, född 28 november 1881, död 23 februari 1942, österrikisk författare.
 9. Pappa Goriot

  Pappa Goriot, titelperson i Balzacs roman ”Le Père Goriot” (1834–35).
 10. bild

  bild, avbildande framställning av något.