1. Emil Frederiksen

  Frederiksen, Emil, 1902–92, dansk litteraturkritiker och litteraturforskare.

 2. Sigurd Erixon

  Erixon, Sigurd, 1888–1968, etnolog, professor i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska museet och Stockholms högskola 1934–55.
 3. Marcus Thrane

  Thrane, Marcus Møller, 1817–90, ledare för den första norska arbetarrörelsen, efter Thrane kallad thranitrörelsen.

 4. Johan Ludvig Heiberg

  Heiberg, Johan Ludvig, född 14 december 1791, död 25 augusti 1860, dansk författare; jämför släktartikel Heiberg.
 5. Benjamin Britten

  Britten, Benjamin, född 22 november 1913, död 4 december 1976, brittisk tonsättare, dirigent och pianist, sin generations mest framstående företrädare för brittiskt musikliv.
 6. schack

  schack, spel för vanligen två personer på ett kvadratiskt bräde, med 32 pjäser, 16 vita och 16 svarta.
 7. Georg Friedrich Händel

  Händel (Handel, Hendel), Georg Friedrich (George Frideric), född 23 februari 1685, död 14 april 1759, tysk-brittisk tonsättare.
 8. konnässans

  konnässans [-aŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: kon-näss-ans-en
  Svensk ordbok
 9. förtrogenhet

  förtro´genhet subst. ~en ORDLED: för-trogen-het-en
  Svensk ordbok
 10. inflytelserik

  in`flytelserik adj. ~t ORDLED: in-flyt-else--rik
  Svensk ordbok