1. återknyta

  å`terknyta verb återknöt återknutit återknuten återknutna, pres. återknyter ORDLED: åter--knyt-er SUBST.: återknytande, återknytning
  Svensk ordbok
 2. kännas vid

  kännas vi´d verb kändes känts, pres. känns ORDLED: känn-as SUBST.: vidkännande
  Svensk ordbok
 3. name-dropping

  name-dropping [nej´mdråp-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: name--dropp-ing
  Svensk ordbok
 4. -skap

  1-skap substantivisk slutled ~en ~er ORDLED: --skap-en
  Svensk ordbok
 5. stifta

  stif`ta verb ~de ~t ORDLED: stift-ar SUBST.: stiftande, stiftning (till 2)
  Svensk ordbok
 6. vidkännas

  vi`dkännas verb vidkändes vidkänts ORDLED: vid--känn-as
  Svensk ordbok
 7. beröring

  berö´ring subst. ~en ~ar ORDLED: be-rör-ing-en
  Svensk ordbok
 8. missa

  miss`a verb ~de ~t ORDLED: miss-ar SUBST.: missande; 1miss
  Svensk ordbok
 9. säga upp

  säga upp´ [säja äv. säga] verb sade sagt ORDLED: säg-er SUBST.: uppsägande, uppsägning; uppsägelse (till 2)
  Svensk ordbok
 10. kontakt

  kontak´t subst. ~en ~er ORDLED: kon-takt-en
  Svensk ordbok