1. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 2. aktie

  aktie, andel i aktiebolag.
 3. abonnemang

  abonnemang, beställning och betalning i förväg för rätten till en serie av likartade tjänster eller varor under en viss tid, t.ex. teaterplatser eller tidningar.
 4. grundskola

  grundskola, den obligatoriska nioåriga skola som infördes genom riksdagsbeslut 1962.

 5. Coulombs lag

  Coulombs lag, grundläggande lag i elektrostatiken.
 6. avkastning

  avkastning, utdelning, överskott, förräntning, vinst eller intäkter minus kostnader, uttryckt i kronor eller i procent av t.ex. det ursprungliga värdet.
 7. beteendeekonomi

  beteendeekonomi, engelska behavioral economics, inriktning inom nationalekonomi där psykologiska och sociala faktorers effekter på människors ekonomiska beteende analyseras, ofta med experimentell metod.

 8. böter

  böter, straff i form av tvångsbetalning av pengar enligt brottsbalken (BrB).

 9. skattebas

  skattebas, skatteunderlag, det belopp varpå skattesatsen appliceras vid beräkningen av skatten.
 10. trefassystem

  trefassystem, det helt dominerande systemet för elförsörjning, grundat på bl.a. ett svenskt patent från 1890 av Jonas Wenström.