1. beprövad

  beprö´vad adj. beprövat ORDLED: be-pröv-ad
  Svensk ordbok
 2. vetenskap och beprövad erfarenhet

  vetenskap och beprövad erfarenhet, term som är officiellt giltig inom hälso- och sjukvården och som används även inom andra samhällssektorer.
 3. lege artis

  lege artis, inom sjukvården term som anger att t.ex. en utredning eller en behandling utförs på korrekt sätt, i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
 4. kognitiv

  kognitiv, som avser kognition, kunskap, förstånd eller information.
 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. abba

  abba, det ord som Jesus använde som tilltal till Gud (t.ex. Markusevangeliet 14:36, jämför Romarbrevet 8:15 och Galaterbrevet 4:6).
 7. Hermann Sudermann

  Sudermann, Hermann, 1857–1928, tysk författare.
 8. hjärndöd

  hjärndöd, total hjärninfarkt, irreversibelt koma, tillstånd där samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort i hjärnans alla delar men hjärtat fortfarande slår.
 9. sjuksköterska

  sjuksköterska, yrkesgrupp som har det primära ansvaret för planering och ledning, genomförande och utvärdering av det kliniska omvårdnadsarbetet, arbetar med preventiva och hälsofrämjande verksamheter, förmedlar kunskap och undervisar patienter, anhöriga, medarbetare och studerande.
 10. Black Hawk

  Black Hawk, amerikansk tvåmotorig, medeltung helikopter tillverkad av Sikorsky Aircraft Corporation.