1. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 2. praxis

  praxis, sedvana, handling, tradition; i bl.a. beteendevetenskap, samhällsvetenskap och filosofi använt på delvis skilda sätt om individers eller gruppers handlande i anpassning till omgivningen.
 3. Isak Gustaf Clason

  Clason, Isak Gustaf, född 30 juli 1856, död 19 juli 1930, arkitekt, professor i arkitektur vid Tekniska högskolan i Stockholm 1890–1904, förste intendent vid Överintendentsämbetet 1904–17 och byggnadsråd i Byggnadsstyrelsen 1918–23; jämför släktartikel Clason.
 4. homeopati

  homeopati, alternativmedicinsk verksamhet som grundar sig på antagandet att ”liknande botar liknande”.
 5. Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen, SoS, statens centrala expertmyndighet för socialtjänst, hälso- och sjukvård inklusive tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel.
 6. död

  död, i biologisk mening att en organism inte längre är levande, det vill säga inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring, spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre påverkan (jämför liv).

 7. TV-teater

  TV-teater, TV-drama, teaterföreställningar och annan dramatik primärt producerad för visning i TV.
 8. neoklassicism

  neoklassicism, nyklassicism , stilriktning inom musiken, med tyngdpunkt i mellankrigsåren, vilken delvis uppstod som en reaktion mot senromantik och expressionism.
 9. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 10. evidensbaserad medicin

  evidensbaserad medicin, EBM, evidensbaserad sjukvård, inom medicinskt arbete medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser.