1. Schibsted ASA

  Schibsted ASA, Oslo, Norges största medieföretag, börsnoterat 1992, utvecklat av familjen Schibsted från ett förlag grundat 1839 av Christian Schibsted (1812–78).

 2. akupunktur

  akupunktur, alternativmedicinsk och medicinsk behandlingsmetod som härstammar från traditionell kinesisk medicin.
 3. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 4. hälso- och sjukvård

  hälso- och sjukvård, verksamheter som avser att medicinskt förebygga, undersöka och behandla sjukdomar och skador.
 5. mångbeprövad

  mång`beprövad adj. mångbeprövat ORDLED: mång--be-pröv-ad
  Svensk ordbok
 6. obeprövad

  o`beprövad adj. obeprövat ORDLED: o--be-pröv-ad
  Svensk ordbok
 7. probat

  proba´t adj., neutr. ~ ORDLED: prob-at
  Svensk ordbok
 8. välbeprövad

  vä`lbeprövad adj. välbeprövat ORDLED: väl--be-pröv-ad
  Svensk ordbok
 9. mästarbrev

  mäs`tarbrev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mäst-ar--brev-et
  Svensk ordbok
 10. mångfaldig

  mång`faldig adj. ~t ORDLED: mång--fald-ig
  Svensk ordbok