1. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 2. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 3. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 4. bidragsförskott

  bidragsförskott, statligt bidrag till ensamförsörjare, 1997 utbytt mot underhållsstöd.
 5. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 6. bidragsbrott

  bidragsbrott, brottsrubricering enligt bidragsbrottslagen (2007: 612).

 7. bidragsunderlag

  bidragsunderlag, underlag för beräkning av storleken på statliga räntebidrag till bostadsbyggande.
 8. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 9. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 10. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.