1. bidragsförskott

  bidragsförskott, statligt bidrag till ensamförsörjare, 1997 utbytt mot underhållsstöd.
 2. bidragsunderlag

  bidragsunderlag, underlag för beräkning av storleken på statliga räntebidrag till bostadsbyggande.
 3. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 4. Kanada

  Kanada, Canada, stat i Nordamerika.

 5. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 6. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 7. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 8. Irland

  Irland, stat omfattande större delen av ön med samma namn.

 9. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 10. Nordkorea

  Nordkorea, stat i Östasien.