1. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 2. Bangladesh

  Bangladesh, stat i Sydasien.

 3. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 4. offentliga sektorn

  offentliga sektorn är ett gemensamt ord för all verksamhet som utförs av staten, regionerna och kommunerna.

 5. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 6. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 7. subvention

  subvention, ekonomiskt bidrag (ofta statligt) i syfte att stödja bl.a. produktion eller konsumtion av en viss vara eller tjänst, t.ex. jordbruksprodukter eller bostäder.
 8. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 9. Haiti

  Haiti, stat i Västindien.

 10. Kanada

  Kanada, Canada, stat i Nordamerika.