1. deflation

  deflation, detsamma som jordflykt.
 2. kolecystit

  kolecystit (nylat. cholecystitis, av grekiska cholē ’galla’ och kys­tis ’blåsa’), detsamma som gallblåseinflammation.
 3. kronglasmetoden

  kronglasmetoden, gammal metod för manuell tillverkning av planglas.
 4. masugn

  masugn är en anläggning som producerar råjärn (tackjärn) ur järnmalm (järnoxid).
 5. cystisk

  cystisk, i medicinsk terminologi: som avser en cysta; som består av (små) blåsor.
 6. vesicula

  vesicula, anatomisk benämning på liten blåsa, t.ex. vesicula seminalis, sädesblåsa.
 7. aspiration

  aspiration, strävan, förhoppning; jämför aspirationsnivå.
 8. urolitiasis

  urolitiasis, sten i urinvägarna, dvs. i njurbäcken (njursten), urinledare, blåsa eller urinrör.
 9. angioplastik

  angioplastik, perkutan transluminal angioplastik, PTA, ballongdilatation, ballongvidgning, metod att vidga aterosklerotiskt förträngda artärer med kateterburen teknik.
 10. magnetosfären

  magnetosfären, den närmaste rymden kring jorden vilken domineras av det geomagnetiska fältet.