1. vinge

  ving`e subst. ~n vingar ORDLED: ving-en
  Svensk ordbok
 2. storm

  storm [står´m] subst. ~en ~ar ORDLED: storm-en
  Svensk ordbok
 3. glas

  glas subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: glas-et
  Svensk ordbok
 4. vind

  1vind subst. ~en ~ar ORDLED: vind-en
  Svensk ordbok
 5. väder

  vä´der subst. vädret, plur. ~, best. plur. vädren el. ~na ORDLED: vädr-et
  Svensk ordbok
 6. stöta

  stö`ta verb stötte stött, pres. stöter ORDLED: stöt-er SUBST.: stötande (till 1--3 och 5), stötning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 7. spricka

  2sprick`a verb sprack spruckit sprucken spruckna, pres. spricker ORDLED: sprick-er SUBST.: sprickande, sprickning
  Svensk ordbok
 8. reaktion

  reaktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-akt-ion-en
  Svensk ordbok
 9. spel

  spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spel-et
  Svensk ordbok
 10. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok