1. tvärflöjt

  tvärflöjt är ett samlingsnamn på flöjtinstrument som man blåser i från sidan.
 2. kuling

  kuling är en vind på sjön som blåser med en viss vindstyrka.
 3. sädesblåsa

  sädesblåsa är en cirka 5 centimeter lång säcklik blåsa som mynnar i sädesledaren intill prostata.
 4. jämviktsorgan

  jämviktsorgan är sinnesorgan som känner av kroppens läge. De kan också känna av att kroppen rör sig och hur rörelsen förändras.
 5. bris

  bris är en lätt vind som uppstår vid kusten under sommarhalvåret.
 6. storm

  storm är en vind som blåser med en viss vindstyrka på land och på sjön.
 7. stiltje

  stiltje innebär att det inte blåser alls på sjön.
 8. passad

  passad kallas en havsvind i närheten av ekvatorn.
 9. gallblåsa

  gallblåsa är en blåsa som samlar upp galla från levern där den bildas.
 10. vindenergi

  vindenergi är den energi som finns i vindarna.