1. markförstöring

  markförstöring betyder att marken förändras och förstörs på grund av sådant människor gör.
 2. Antarktis

  Antarktis är en kontinent och en världsdel som består av landmassan runt Sydpolen.
 3. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 4. Athen

  Athen är Greklands huvudstad och största stad.
 5. konservering

  konservering är olika metoder att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att kvaliteten blir sämre.