1. Beaufortskalan

  Beaufortskalan är en skala som anger vindstyrka.
 2. monsun

  monsun kallas en vind som blåser över östra Asien och Indiska oceanen.
 3. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.
 4. blåsinstrument

  blåsinstrument kallas musikinstrument där tonen ljuder genom att man blåser in luft i dem.
 5. PET-flaska

  PET-flaska tillverkas av polyetylentereftalat och används för kolsyrade drycker.
 6. vindstyrka

  vindstyrka är ett mått på hur vinden påverkar naturen.
 7. eldframställning

  eldframställning är olika sätt att göra upp eld.
 8. bleke

  bleke innebär att det inte blåser alls på sjön eller att vinden är mycket svag.
 9. vattkoppor

  vattkoppor är en smittsam sjukdom som orsakas av ett virus.
 10. stratosfären

  stratosfären är den del av atmosfären som börjar cirka 10 kilometer ovanför jordytan och sträcker sig upp till cirka 50 kilometer.