1. oboe

  oboe är ett träblåsinstrument.
 2. bygelhorn

  bygelhorn är en grupp bleckblåsinstrument.
 3. monsunklimat

  monsunklimat är ett klimat som finns i områden där en vind som kallas monsun har stor betydelse.
 4. tuba

  tuba är en grupp bleckblåsinstrument.
 5. segling

  segling är att ta sig fram på sjön med hjälp av vinden.
 6. brännskada

  brännskada är en skada i huden som beror på hetta som är starkare än vad huden tål.
 7. inflammation

  inflammation innebär att någon del av kroppens vävnader blir röd, varm och kanske svullen och gör ont.
 8. aerodynamik

  aerodynamik är läran om hur luft och andra gaser beter sig när de strömmar.
 9. bleckblåsinstrument

  bleckblåsinstrument, eller mässingsinstrument, är en grupp blåsinstrument.
 10. tvärflöjt

  tvärflöjt är ett blåsinstrument, närmare bestämt ett flöjtinstrument.