1. Värmland

  Värmland, landskap i Svealand.

 2. Geijeraffären

  Geijeraffären, politisk händelsekedja där dåvarande justitieminister Lennart Geijer i en hemlig promemoria nämndes som en potentiell säkerhetsrisk då han misstänktes köpa sexuella tjänster av prostituerade med anknytning till Polens underrättelsetjänst.
 3. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.

 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. glaskonst

  glaskonst, konstföremål av glas.
 6. brätte

  brätt`e subst. ~t ~n ORDLED: brätt-et
  Svensk ordbok