1. caduceus

  caduceus, stav som omslingras av två ormar, se kaducé.
 2. Cadbury Schweppes PLC

  Cadbury Schweppes PLC, London, brittisk tillverkare av konfektyr och läskedrycker.
 3. ca de bou/perro dogo mallorquin

  ca de bou/perro dogo mallorquin, spansk hundras inom FCI-grupp 2.
 4. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 5. Elizabeth Cady Stanton

  Stanton, Elizabeth Cady, född Cady, 1815–1902, förgrundsgestalt i den amerikanska kvinnorörelsen.
 6. cadinen

  cadinen, kolväte (en s.k. bicyklisk seskviterpen) som finns i peppar och där bidrar till aromen.
 7. caduveo

  caduveo, kadiwéu , sydamerikanskt indianfolk, se mbayá.
 8. caddo

  caddo, nordamerikansk språkfamilj som anses besläktad med irokesiska språk och siouxspråk (överfamiljen makrosiouxspråk).
 9. Cadbury

  Cadbury, förhistorisk befäst höjdboplats i södra England, se South Cadbury Castle.
 10. cadogan

  cadogan , en typ av frisyr, se catogan.