1. Cadre Noir

  Cadre Noir , benämning på den grupp officerare och underofficerare som är ridinstruktörer vid den franska kavalleriridskolan i Saumur.
 2. caddie

  caddie [ung. käd´i] subst. ~n, ~s el. ~r [käd´ier] ORDLED: caddi-en
  Svensk ordbok
 3. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.
 4. Jack Cade

  Cade, John ( Jack), död 1450, engelsk upprorsledare.
 5. Alvise Cadamosto

  Cadamosto ( Cada Mosto), Alvise, ca 1429– ca 1483, italiensk sjöfarare och upptäcktsresande.
 6. automatisering

  automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv.
 7. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 8. dimensionering

  dimensionering, fastställande av de dimensioner eller den kapacitet som en byggnads- eller maskindel, en väg eller ett kommunikationsmedel bör ha med hänsyn till givna normer och ställda krav.
 9. modell

  modell är en förenklad bild eller beskrivning av något som är komplicerat, ofta något som är abstrakt, till exempel hur man handlar med aktier eller hur en atom ser ut.

 10. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.