1. friformsframställning

  friformsframställning, FFF, datorbaserad teknologi för tillverkning av solida objekt direkt från en tredimensionell digital modell.
 2. datorstödd tillverkning

  datorstödd tillverkning, även CAM ( computer aided manufacturing), utnyttjande av dator för att förbereda tillverkning av föremål.
 3. Luigi Cadorna

  Cadorna, Luigi, 1850–1928, italiensk greve och militär.
 4. Sylvia Caduff

  Caduff, Sylvia, född 1937, schweizisk dirigent.
 5. Axel Cadier

  Cadier, Axel, 1906–74, brottare, mellanvikt (till och med 1933) och lätt tungvikt.
 6. Régis Cadier

  Cadier, Régis, 1829–90, fransk-svensk restauratör och hotellman.
 7. Georges Cadoudal

  Cadoudal, Georges, 1771–1804, fransk kontrarevolutionär.
 8. Amoco Cadiz

  Amoco Cadiz, oljetankfartyg som i mars 1978 förliste utanför Portsall i nordvästra Bretagne.
 9. datorstödd konstruktion

  datorstödd konstruktion är ett begrepp som mest förekommer på engelska, computer aided design, och då förkortas CAD.
 10. datorgrafik

  datorgrafik, grafisk databehandling, datagrafi, att framställa grafiska bilder med hjälp av dator.