1. produktutveckling

  produktutveckling, det förlopp som föregår framtagandet av en ny produkt i ett företag eller en organisation.
 2. South Cadbury Castle

  South Cadbury Castle, Cadbury Castle, högt belägen befäst järnåldersboplats, s.k. hillfort, i grevskapet Somerset, Storbritannien.
 3. Antoine de Lamothe Cadillac

  Cadillac, Antoine de Lamothe, sieur de Cadillac, fransk upptäcktsresande, se Antoine Laumet.
 4. gaelisk fotboll

  gaelisk fotboll, irländskt bollspel mellan lag om 15 man inklusive målvakt, en blandning av fotboll och rugby, Irlands nationalsport tillsammans med hurling.
 5. textiltryckning

  textiltryckning, process varigenom en tryckpasta (tjock tryckfärg) anbringas i ett visst mönster på ett textilmaterials yta.
 6. CAM

  CAM är en förkortning på engelska för computer aided manufacturing.
 7. databas

  databas, mängd av data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller för ett visst databehandlingssystem.
 8. maskinritning

  maskinritning, bild av maskin eller maskindel med noggrant angivna måttuppgifter.
 9. programvara

  programvara är datorprogram eller programsystem.
 10. litiumprofylax

  litiumprofylax, förebyggande av episoder av periodiska affektiva syndrom genom tillförsel av litium.