1. skeppsbyggnad

  skeppsbyggnad, konsten och vetenskapen att konstruera och bygga skepp.
 2. bildöverföring

  bildöverföring, oftast elektronisk överföring av bilder mellan datorer eller datorbaserade utrustningar, t.ex. via det allmänna telenätet, i ett lokalt datanät (jämför LAN) eller över en satellitförbindelse mellan två punkter på jorden.
 3. verkstadsindustri

  verkstadsindustri, i egentlig mening all industri som bearbetar och förädlar metaller till produkter av de mest skilda slag, allt från enklare masskonsumtionsvaror till hushållskapitalvaror och industriella investeringsvaror med högteknologiskt innehåll (bland annat kokkärl, kylskåp och industrirobotar).
 4. Lisp

  Lisp, programspråk för datorer, med inriktning på symbolisk databearbetning, skapat ca 1960 av John McCarthy vid MIT i USA.
 5. flygteknik

  flygteknik, samlingsnamn på de tekniska discipliner som utnyttjas vid konstruktion och tillverkning av flygande farkoster, dvs. flygplan, helikoptrar, robotar, luftskepp och i viss mån rymdfarkoster.
 6. byggnadsindustri

  byggnadsindustri, i vid bemärkelse benämning på det samlade byggandet – inklusive reparationer och underhåll – av bostäder och andra byggnader samt anläggningar inom energi-, kommunikations- och VA-områdena (byggnads- och anläggningsverksamhet).