1. griddteknik

  griddteknik, metod för att kostnadseffektivt koppla ihop ett stort antal geografiskt fördelade datorer till en superdator.
 2. batch

  batch, satsvis bearbetning, i datortekniken en resursoptimerad metod att köra programvara som under körningen inte kräver uppmärksamhet från användaren.
 3. artificiell intelligens

  artificiell intelligens, AI, dels intelligens som tillskrivs ett datorsystem, dels ett forskningsområde inriktat mot konstruktion av datorsystem som uppvisar intelligent beteende.

 4. flertrådsteknik

  flertrådsteknik, engelska multi-threading, datorteknik främst avsedd för att göra datorprogram snabbare.
 5. GPU

  GPU,  graphics processing unit, grafikprocessor, funktionell enhet med processor som används för att skapa datorgrafik.

 6. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.