1. Paul Claudel

  Claudel, Paul, född 6 augusti 1868, död 23 februari 1955, fransk diplomat och författare, 1946 invald i Franska akademien; bror till Camille Claudel.
 2. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 3. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 4. Svenska Akademiens översättarpris

  Svenska Akademiens översättarpris, pris instiftat 1953 med bidrag från Bonniers och Norstedts förlag, vissa år även från Rabén & Sjögrens förlag, avsett att belöna utmärkta översättningar till svenska språket.
 5. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 6. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.
 7. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.