1. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 2. Dicta Catonis

  Dicta Catonis eller Disticha Catonis, en samling levnadsregler från 200-talet e.Kr., skrivna på latinska, parvis ordnade hexametrar och flitigt lästa och översatta under medeltiden.
 3. Disticha Catonis

  Disticha Catonis, en samling levnadsregler från antiken, se Dicta Catonis.
 4. Cabo Catoche

  Cabo Catoche, udde i östra Mexiko; för belägenhet se landskarta Mexiko.

 5. Quintus Ennius

  Ennius, Quintus, 239–169 f.Kr., romersk diktare, ofta kallad ”den romerska skaldekonstens fader”.
 6. stenografi

  stenografi, skriftsystem konstruerat för att göra det möjligt att skriva snabbare än med det skriftsystem ( långskriften) som historiskt vuxit fram för ett visst språk.
 7. Brutus

  Brutus, Marcus Junius Brutus, 85–42 f.Kr., romersk statsman.
 8. geoponiker

  geoponiker (grekiska Geōponika, av geōponos ’jordbrukare’), bysantinsk excerptsamling från 900-talet av ett trettiotal antika jordbruksförfattare.
 9. Servilia

  Servilia, född ca 100 f.Kr., romersk adelsdam.
 10. Scipio Africanus

  Scipio Africanus (Publius Cornelius Scipio Africanus), född 236, död 183 f.Kr., romersk fältherre och statsman; jämför släktartikel Scipio.