1. Scipio Nasica Corculum

  Scipio Nasica Corculum ( Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum), romersk fältherre och statsman, konsul 162 och 155 f.Kr., censor 159, pontifex maximus och princeps senatus; jämför släktartikel Scipio.
 2. Tusculum

  Tusculum, antik stad i Latium nära nuvarande Frascati.
 3. novus homo

  novus homo, i den romerska republiken benämning på en politisk uppkomling, emellanåt använd om en person som genom att bekläda ett lägre statsämbete (t.ex. quaestor) vunnit säte i senaten som den förste av sin släktgren, men framför allt om den som utan att tillhöra nobiliteten (jämför nobiles) lyckats bli konsul.
 4. Johan Norberg

  Norberg, Johan, född 1973, författare, idéhistoriker och debattör (liberal).
 5. Calpurnius

  Calpurnius, romersk plebejisk släkt, känd sedan 200-talet f.Kr.
 6. Utica

  Utica, antik hamnstad nordväst om Karthago vid utloppet av floden Bagradas (nuvarande al-Majrada), nu cirka 10 km in från den tunisiska kusten.

 7. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 8. Peter Waage

  Waage, Peter, 1833–1900, norsk kemist, professor vid universitetet i Christiania från 1866.
 9. Joseph Addison

  Addison, Joseph, 1672–1719, brittisk författare.
 10. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.