1. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 2. Celsius

  Cel´sius adv. FÖRK.: C
  Svensk ordbok
 3. Merkurius

  Merkurius är den innersta av planeterna i solsystemet, alltså den som har sin bana närmast solen.
 4. Neptunus

  Neptunus är en av planeterna i vårt solsystem och den yttersta av jätteplaneterna.
 5. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 6. jonbindning

  jonbindning är den typ av kemisk bindning som håller ihop positiva och negativa joner.

 7. smältpunkt

  smältpunkt är den temperatur där ett ämne övergår från fast form till vätska.
 8. Johan Celsius

  Celsius, Johan, 1660–1710, jurist, dramatiker; jämför släktartikel Celsius.
 9. Olof Celsius

  Celsius, Olof, d.ä., 1670–1756, botaniker, språkman och präst; jämför släktartikel Celsius.
 10. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.