1. smältpunkt

  smäl`tpunkt subst. ~en ~er ORDLED: smält--punkt-en
  Svensk ordbok
 2. Fahrenheit

  Fahrenheit [fa`renhajt ibl. främre a som i "katt"] adv. FÖRK.: F
  Svensk ordbok
 3. temperaturskala

  temperaturskala [temp(e)ratu`r-] subst. ~n temperaturskalor ORDLED: temp-er-at-ur--skal-an
  Svensk ordbok
 4. Kelvin

  Kelvin [kel´-] subst., ingen böjning, n-genus FÖRK.: K
  Svensk ordbok
 5. grad

  1grad subst. ~en ~er [gra`d- äv. gra´d-] ORDLED: grad-en
  Svensk ordbok