1. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 2. Enator AB

  Enator AB, Kista, Stockholm, äldre svenskt konsult- och teknikföretag inom data, kommunikation och elektronik för civila och militära ändamål.
 3. C

  2C se Celsius
  Svensk ordbok
 4. smältpunkt

  smältpunkt är den temperatur där ett ämne övergår från fast form till vätska.
 5. lambda

  lambda, egentligen λ, beteckning för värmekonduktivitet; SI-enhet watt per meter kelvin (W/(m·K)) eller watt per meter grad Celsius (W/(m·°C)).
 6. Disa

  Disa, litterär gestalt.
 7. Sven Kullander

  Kullander, Sven, 1936–2014, fysiker, från 1979 professor i högenergifysik vid Uppsala universitet.
 8. gamma

  gamma, egentligen γ, med reservbeteckningen α, beteckning för volymutvidgningskoefficient; SI-enhet är per kelvin (1/K, K −1) eller per grad Celsius (1/°C, °C −1).
 9. °C

  °C, beteckning för grad Celsius, som är SI-enhet för ”vanlig temperatur” (celsiustemperatur), och jämte kelvin (K) för temperaturdifferens.
 10. Arne Johansson

  Johansson, Arne, 1930–2018, kärnfysiker, professor vid Uppsala universitet 1974–95.