1. jäsning

  jäsning är till exempel när man har tillsatt jäst till en deg och degen sväller.
 2. flamma

  flamma, förbränningszon i gasfas från vilken ljus utsänds.
 3. ljudhastighet

  ljudhastighet är den hastighet som en ljudvåg rör sig med.
 4. Pluto

  Pluto är en himlakropp i vårt solsystem.
 5. argon

  argon är ett gasformigt grundämne och en ädelgas.
 6. kelvin

  kelvin, SI-enhet, med beteckningen K för termodynamisk temperatur (absolut temperatur) och temperaturdifferens, en av SI:s grundenheter.

 7. celsiustermometer

  cel`siustermometer subst. ~n celsiustermometrar ORDLED: celsius--termo-metr-ar
  Svensk ordbok
 8. celsiusgrad

  cel`siusgrad subst. ~en ~er ORDLED: celsius--grad-en
  Svensk ordbok
 9. celsiusskala

  cel`siusskala subst. ~n ORDLED: celsius--skal-an
  Svensk ordbok
 10. konservering

  konservering är olika metoder att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att kvaliteten blir sämre.