1. pung

  pung är en hudpåse där testiklarna och bitestiklarna finns.
 2. grad

  grad, temperaturenhet i ett flertal temperaturskalor.
 3. Neptunus

  Neptunus är en av planeterna i vårt solsystem och den yttersta av jätteplaneterna.
 4. grad

  grad betyder ungefär ”steg”.
 5. Öresundsvarvet AB

  Öresundsvarvet AB, skeppsvarv i Landskrona. Det första Öresundsvarvet anlades under första världskriget, då tonnagebehovet på grund av fartygsförluster i kriget blev mycket stort.
 6. försvarsindustri

  försvarsindustri, i egentlig betydelse de delar av olika industribranscher som producerar förnödenheter för försvarets behov.
 7. höst

  höst kallas tiden mellan sommar och vinter i områden som har tempererat klimat eller polarklimat.
 8. vår

  vår kallas tiden mellan vinter och sommar i områden som har tempererat klimat eller polarklimat.
 9. brom

  brom är ett flytande, icke-metalliskt grundämne.
 10. resistivitet

  resistivitet, tidigare specifikt elektriskt motstånd, beteckning ρ, egenskap definierad som förhållandet mellan elektrisk fältstyrka E och strömtätheten i ett material J så att ρ = E / J.