1. brom

  brom är ett flytande, icke-metalliskt grundämne.
 2. vinter

  vinter är den kallaste delen av året i områden som har tempererat klimat eller polarklimat.
 3. sommar

  sommar är den varmaste delen av året i områden som har tempererat klimat eller polarklimat.
 4. pastörisering

  pastörisering är uppvärmning av livsmedel till en viss temperatur så att vissa mikroorganismer dör.
 5. höst

  höst kallas tiden mellan sommar och vinter i områden som har tempererat klimat eller polarklimat.
 6. enhet

  enhet, måttenhet, viss överenskommen eller fastställd storlek av en storhet, avsedd att användas då man vill uttrycka storhetsvärden.
 7. pung

  pung är en hudpåse där testiklarna och bitestiklarna finns.
 8. flampunkt

  flampunkt kallas den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till innan den börjar brinna om den kommer i kontakt med eld.
 9. vår

  vår kallas tiden mellan vinter och sommar i områden som har tempererat klimat eller polarklimat.
 10. avdunstning

  avdunstning är omvandling av ett ämne från fast eller flytande form till en gas.