1. °C

  °C, beteckning för grad Celsius, som är SI-enhet för ”vanlig temperatur” (celsiustemperatur), och jämte kelvin (K) för temperaturdifferens.
 2. grad

  grad betyder ungefär ”steg”.
 3. höst

  höst kallas tiden mellan sommar och vinter i områden som har tempererat klimat eller polarklimat.
 4. avdunstning

  avdunstning är omvandling av ett ämne från fast eller flytande form till en gas.
 5. flampunkt

  flampunkt kallas den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till innan den börjar brinna om den kommer i kontakt med eld.
 6. grad

  grad, temperaturenhet i ett flertal temperaturskalor.
 7. napalm

  napalm är ett ämne som gör bensin geléaktigt.
 8. lödtenn

  lödtenn är tenn som speciellt är anpassat för lödning.
 9. Harrisburgolyckan

  Harrisburgolyckan var en allvarlig olycka i en reaktor i kärnkraftverket Three Mile Island nära Harrisburg i Pennsylvania i östra USA.
 10. varvsindustri

  varvsindustri, den del av verkstadsindustrin som tillverkar och reparerar båtar, fartyg och offshoreutrustning.