1. Celsius

  Celsius, temperaturenhet, se grad Celsius.
 2. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 3. Celsius

  Celsius, släkt härstammande från kyrkoherden Nicolaus Magni Alptaneus ( 1577–1658) i Ovanåker, Hälsingland.
 4. grad Celsius

  grad Celsius, beteckning °C, är SI-enhet för ”vanlig temperatur”, celsiustemperatur, dvs. temperatur över smältpunkten för is (under preciserade förhållanden).
 5. Nils Celsius

  Celsius, Nils, 1658–1724, astronomiprofessor i Uppsala; jämför släktartikel Celsius.
 6. Olof Celsius

  Celsius, Olof, d.y., 1716–94, ämbetsman, biskop, politiker och historiker; jämför släktartikel Celsius.
 7. CELSIUS-ringen

  CELSIUS-ringen, tidigare partikelaccelerator avsedd för naturvetenskaplig grundforskning, främst rörande egenskaperna hos materiens minsta beståndsdelar, dvs. atomkärnorna och elementarpartiklarna.
 8. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 9. Magnus Celsius

  Celsius, Magnus, 1621–79, matematikprofessor i Uppsala; jämför släktartikel Celsius.
 10. Celsiuskoncernen

  Celsiuskoncernen, tidigare högteknologisk industrigrupp med tyngdpunkt på försvarsmateriel.