1. grad

  grad, temperaturenhet i ett flertal temperaturskalor.
 2. °C

  °C, beteckning för grad Celsius, som är SI-enhet för ”vanlig temperatur” (celsiustemperatur), och jämte kelvin (K) för temperaturdifferens.
 3. varvsindustri

  varvsindustri, den del av verkstadsindustrin som tillverkar och reparerar båtar, fartyg och offshoreutrustning.
 4. Öresundsvarvet AB

  Öresundsvarvet AB, skeppsvarv i Landskrona. Det första Öresundsvarvet anlades under första världskriget, då tonnagebehovet på grund av fartygsförluster i kriget blev mycket stort.
 5. volymutvidgningskoefficient

  volymutvidgningskoefficient, mått på materiens utvidgning vid ökande temperatur.
 6. cyberpunk

  cyberpunk, ursprungligen benämning på en riktning inom science fiction-litteraturen, senare även på en livshållning knuten till denna med uttryck inom bl.a. konst, film, mode och musik.

 7. meteorologi

  meteorologi, läran om atmosfärens fysik och kemi, främst den lägre atmosfären: troposfären, stratosfären och mesosfären, dvs. upp till 70 à 80 km höjd.
 8. lambda

  lambda, egentligen λ, beteckning för värmekonduktivitet; SI-enhet watt per meter kelvin (W/(m·K)) eller watt per meter grad Celsius (W/(m·°C)).
 9. Sven Kullander

  Kullander, Sven, 1936–2014, fysiker, från 1979 professor i högenergifysik vid Uppsala universitet.
 10. Uppsala astronomiska observatorium

  Uppsala astronomiska observatorium, del av Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.