1. The Svedberglaboratoriet

  The Svedberglaboratoriet, TSL , nationellt forskningslaboratorium vid Uppsala universitet, inrättat vid årsskiftet 1986–87 som en efterföljare till det av The Svedberg grundade Gustaf Werners institut.
 2. gradmätningsexpeditionerna

  gradmätningsexpeditionerna, vanligen benämning på två expeditioner utsända 1735–36 av den franska vetenskapsakademin för att mäta längden av en meridiangrad nära ekvatorn och långt mot norr.
 3. geotermisk energi

  geotermisk energi, energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre.
 4. Uppsala astronomiska observatorium

  Uppsala astronomiska observatorium, del av Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.
 5. Pehr Wilhelm Wargentin

  Wargentin, Pehr Wilhelm, född 11 september 1717, död 13 december 1783, astronom och statistiker.
 6. germanium

  germanium, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Ge, halvledare.

 7. Svenska Varv AB

  Svenska Varv AB, tidigare namn på Celsius Industrier AB.
 8. theta

  theta, egentligen θ, jämte t beteckning för celsiustemperatur, vår ”vanliga” temperatur; SI-enhet grad Celsius (°C).
 9. t

  t, egentligen t, jämte θ beteckning för celsiustemperatur; SI-enhet grad Celsius (°C).
 10. Enator AB

  Enator AB, Kista, Stockholm, äldre svenskt konsult- och teknikföretag inom data, kommunikation och elektronik för civila och militära ändamål.