1. gamma

  gamma, egentligen γ, med reservbeteckningen α, beteckning för volymutvidgningskoefficient; SI-enhet är per kelvin (1/K, K −1) eller per grad Celsius (1/°C, °C −1).
 2. Arne Johansson

  Johansson, Arne, 1930–2018, kärnfysiker, professor vid Uppsala universitet 1974–95.

 3. Peder Gregers Hansen

  Hansen, Peder Gregers,1933–2005, dansk kärnfysiker och kärnkemist, professor i fysik vid Aarhus universitet från 1966.

 4. Nammo AS

  Nammo AS, Nordic Ammunition Company, Raufoss, norsk försvarsindustrikoncern.
 5. Daniel Ekström

  Ekström, Daniel, 1711–55, instrumentmakare i Stockholm.
 6. Carl Gustafs stads gevärsfaktori

  Carl Gustafs stads gevärsfaktori, Eskilstuna, äldre statlig vapentillverkare, etablerad 1812.
 7. Telub AB

  Telub AB, Växjö, konsult- och teknikföretag inom data, kommunikation och elektronik för civila och militära ändamål.
 8. Knut-Erik Lindberg

  Lindberg, Knut-Erik, 1921–88, skulptör, utbildad vid Konsthögskolan 1937–43.
 9. försvarsindustri

  försvarsindustri, i egentlig betydelse de delar av olika industribranscher som producerar förnödenheter för försvarets behov.
 10. George Graham

  Graham, George, ca 1675–1751, brittisk ur- och instrumentmakare, känd för insatser inom urtekniken.