1. George Graham

  Graham, George, ca 1675–1751, brittisk ur- och instrumentmakare, känd för insatser inom urtekniken.
 2. landhöjning

  landhöjning, postglacial landhöjning, jordskorpans höjning i främst Skandinavien och Canada efter nedtryckningen under den senaste istiden.
 3. celsian

  celsian, färglöst, genomskinligt mineral med glasaktig lyster och vitt streck (pulverfärg).
 4. vattenminskningsteorin

  vattenminskningsteorin, vattuminskningsteorin, äldre benämning på uppfattningen under 1600- och 1700-talen att vattennivån vid Sveriges kuster sjunkit.
 5. Pehr Elvius

  Elvius, Pehr, d.y., 1710–49, tekniker och matematiker; son till Pehr Elvius d.ä.
 6. geotermisk energi

  geotermisk energi, energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre.
 7. FFV

  FFV, Eskilstuna, statskontrollerad företagargrupp fram till 1990-talets början, med huvudsakligt verksamhetsområde att svara för landets utveckling och produktion av försvarsmateriel.
 8. måttenhet

  måttenhet, enhet, ett fastlagt jämförelsevärde av en storhet.
 9. geologi

  geologi, vetenskapen om jorden.
 10. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.