1. Johan Browallius

  Browallius, Johan, 1707–55, naturvetenskapsman och teolog.
 2. geodesi

  geodesi, vetenskapen om jordens uppmätning.
 3. Pierre Louis Moreau de Maupertuis

  Maupertuis, Pierre Louis Moreau de, 1698–1759, fransk naturforskare.
 4. högtemperatursupraledare

  högtemperatursupraledare, material som är supraledande vid i sammanhanget höga temperaturer, 2008 upp till 138 K (kelvin), vilket motsvarar –135 °C (Celsius).
 5. sprängämnesindustri

  sprängämnesindustri, även industri för explosiva varor, den del av den kemiska industrin som tillverkar tändmedel och sprängämnen samt ammunition och pyrotekniska varor för civilt och militärt bruk.
 6. Kockums AB

  Kockums AB, Malmö, varvsindustriföretag, sedan 2014 ingående i Saab AB.
 7. observatorium

  observatorium, anläggning för astronomiska observationer.

 8. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.