1. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst, BNI, sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period (oftast ett år), justerat för faktorinkomster (löne-, kapital- och företagarinkomster) till/från utlandet.
 2. Santiago

  Santiago, Santiago de Chile, huvudstad i Chile; 4,9 miljoner invånare (2013).
 3. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.
 4. Riksföreningen Huelén-Chile

  Riksföreningen Huelén-Chile, förening vars syfte är att verka för latinamerikansk kultur och för samförstånd mellan svenskar och latinamerikaner i Sverige.
 5. chilegran

  chilegran, annat namn på växtarten brödgran.
 6. Paraguay

  Paraguay, stat i Sydamerika.

 7. chilensk nöt

  chilensk nöt, chilensk hasselnöt, frukten av arten Gevuina (Guevina) avellana, ett träd som härstammar från Chile.

 8. Chilenska Riksförbundet

  Chilenska Riksförbundet, politiskt obunden organisation som verkar för att bevara chilensk kultur, för ökad integrering i det svenska samhället och i övrigt för att tillvarata medlemmarnas intressen.
 9. Chilenska förtjänstorden

  Chilenska förtjänstorden, spanska Orden al Mérito, orden instiftad 1817 av den chilenska militären och politikern Bernado O’Higgins för belöning av utländska medborgare.
 10. kust

  kust, den landskapszon där land möter hav eller större insjöar.