1. inka

  inka, quechua-talande indianfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.
 2. tyska

  tyska, västgermanskt språk, modersmål för drygt 92 miljoner människor (2007), till största delen bosatta i ett sammanhängande område i Mellaneuropa som inte helt sammanfaller med de nuvarande politiska gränserna för staterna Tyskland, Österrike och Schweiz.

 3. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 4. Salvador Allende

  Allende Gossens, Salvador, född 26 juli 1908, död 11 september 1973, chilensk politiker, Chiles president 1970–73, ledare av ett uppmärksammat försök att med parlamentariska metoder bygga upp ett socialistiskt samhälle.
 5. Augusto Pinochet

  Pinochet, Augusto, född 25 november 1915, död 10 december 2006, chilensk militär, general 1970, president 1973–89.
 6. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 7. Ecuador

  Ecuador, stat i nordvästra Sydamerika, vid ekvatorn.

 8. fjord

  fjord, trång havsvik.
 9. lama

  lama, Lama glama, art i hovdjursfamiljen kameldjur och betraktad som en domesticerad form av guanaco.
 10. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst, BNI, sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period (oftast ett år), justerat för faktorinkomster (löne-, kapital- och företagarinkomster) till/från utlandet.