1. Paraguay

  Paraguay, stat i Sydamerika.

 2. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.
 3. Santiago

  Santiago, Santiago de Chile, huvudstad i Chile; 4,9 miljoner invånare (2013).
 4. kust

  kust, den landskapszon där land möter hav eller större insjöar.
 5. tempererad regnskog

  tempererad regnskog, regnskog utanför de tropiska–subtropiska zonerna (se karta regnskog), bl.a. på Tasmanien och Nya Zeeland samt i södra Chile.
 6. Didier Queloz

  Queloz, Didier, född 1966, schweizisk astronom, Nobelpristagare i fysik 2019.

 7. Atacamaöknen

  Atacamaöknen, spanska Desierto de Atacama, extremt nederbördsfattigt kustområde i norra Chile, mellan Stilla havet och Anderna; 1 000–1 100 km långt.
 8. Magellans sund

  Magellans sund, Magalhães’ sund, sund mellan Sydamerikas fastland och Eldslandet; 550 km långt.
 9. nationaldag

  nationaldag, en nations gemensamma, årliga högtidsdag, som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.
 10. macchia

  macchia, franska maquis, lågvuxen, ständigt grön skog eller högbuskvegetation med relativt små och hårda blad, som är motståndskraftiga mot sommartorka.