1. Latinamerika

  Latinamerika, sammanfattande historisk benämning på de länder på den amerikanska kontinenten som stått under inflytande från Spanien, Portugal eller Frankrike, och där spanska, portugisiska eller franska är officiellt språk.
 2. vin

  vin, enligt alkohollagen (1994:1738) en alkoholdryck som är framställd genom jäsning av druvor eller druvmust eller av bär, frukt eller andra växtdelar samt andra alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent alkohol och som inte är spritdryck, starköl eller öl.
 3. kvillajabark

  kvillaj`abark subst. ~en ORDLED: kvillaja--bark-en
  Svensk ordbok
 4. chilisås

  chilisås [çi`-] subst. ~en ORDLED: chili--sås-en
  Svensk ordbok
 5. smörig

  smö`rig adj. ~t ORDLED: smör-ig
  Svensk ordbok