1. Curt Clemens

  Clemens, Curt, 1911–47, målare och grafiker, utbildad vid Otte Skölds målarskola.
 2. Curt Sachs

  Sachs, Curt, 1881–1959, tysk musikforskare, professor vid Berlins universitet 1928–33, vid Columbia University i New York från 1937.
 3. Curt Götlin

  Götlin, Curt, 1900–93, fotograf.
 4. Curt von Stedingk

  von Stedingk, Curt, 1746–1837, greve (1809) och militär, fältmarskalk 1811, diplomat.
 5. Curt-Steffan Giesecke

  Giesecke, Curt-Steffan, 1921–2016, företagsledare.

 6. Curt Juhlin-Dannfelt

  Juhlin-Dannfelt, Curt, 1888–1968, militär (överste) och diplomat.
 7. Curtius

  Curtius (Marcus Curtius), enligt sägnen en romersk yngling som 362 f.Kr. i full rustning skall ha ridit ned i en klyfta som öppnat sig på Forum Romanum, varvid den i enlighet med ett orakelspråk åter slöt sig.
 8. Curtius

  Curtius (Quintus Curtius Rufus), troligen första århundradet e.Kr., romersk historiker, författare till den enda originallatinska framställningen av Alexander den stores historia.
 9. Curtobacterium

  Curtobacterium, det vetenskapliga namnet på ett släkte växtpatogena, grampositiva, orörliga bakterier.
 10. Curtisturbin

  Curtisturbin, typ av ångturbin där turbinhjulet uppbär två (eller i undantagsfall tre) skovelkransar av liktryckstyp, mellan vilka stationära vändskovelkransar är anbringade.