1. Lacus Curtius

  Lacus Curtius (lat., ’Curtiussjön’), benämning på en arkaisk brunnsanläggning i nordvästra delen av Forum Romanum i Rom.
 2. Theodor Curtius

  Curtius, Theodor, 1857–1928, tysk kemist, professor i Kiel, Bonn och (från 1898) Heidelberg.
 3. Tony Curtis

  Curtis, Tony, egentligen Bernard Schwartz, 1925–2010, amerikansk skådespelare.
 4. Glenn Curtiss

  Curtiss, Glenn, 1878–1930, amerikansk pilot och flygplanskonstruktör med stor betydelse för utvecklingen av flygindustrin i USA.
 5. Georg Curtius

  Curtius, Georg, 1820–85, tysk klassisk filolog, professor i Prag, Kiel och (från 1862) Leipzig; bror till Ernst Curtius.
 6. Ernst Curtius

  Curtius, Ernst, 1814–96, tysk antikforskare, professor i Göttingen 1856–68 och i Berlin från 1868; farfar till Ernst Robert Curtius, bror till Georg Curtius.
 7. Michael Curtiz

  Curtiz, Michael, egentligen Mihály Kertész, 1888–1962, ungersk-amerikansk filmregissör.
 8. George William Curtis

  Curtis, George William, 1824–92, amerikansk författare och journalist.
 9. Edward Sheriff Curtis

  Curtis, Edward Sheriff, 1868–1952, amerikansk fotograf, känd för sin omfattande dokumentation av Nordamerikas indianer.
 10. Ernst Robert Curtius

  Curtius, Ernst Robert, 1886–1956, tysk romanist, professor i Marburg 1920–23, i Heidelberg 1924–29 och i Bonn från 1929; sonson till Ernst Curtius.